پیوندها
صفحه اصلی > درباره ستاد > معرفی ستاد 
معرفی ستاد

با عنايت به اينكه ايجاد يك نظام توانمند علم، فناوري و نوآوري از مجموعه سرمايه‌هاي انساني، مراكز و امكانات كشوري براي حركت بسوي چشم انداز بيست ساله مستلزم تعيين و تدوين سياست‌ها و راهبردهاي مربوط است، لذا تحول و هماهنگي ساختارها، بازتعريف ماموريت‌ها، هم‌افزايي فعاليت‌ها، اصلاح مقررات و رويه‌ها، مرتبط ساختن منابع و تسهيلات مالي كشور به فرصت‌هاي علم و فناوري و نوآوري و در مجموع تكميل چرخه نوآوري ملي ضروري به نظر مي‌رسيد. بدين منظور معاونت محترم علمي و فناوري رئيس‌جمهور در پانزدهم بهمن ماه سال 1385 براساس اصل 124 قانون اساسي و با حكم رئيس‌جمهور محترم ايجاد شد تا از ديدگاهي فرابخشي و بدون تعصبات دستگاهي به اين مهم بپردازد. مقام معظم رهبري در تداوم رهنمودهاي بي‌بديل خود مبني بر تلاش براي نيل به قلة علمي جهان، ايجاد نهضت توليد علم، تدوين نقشة جامع علمي كشور، ضرورت هم‌افزايي علم و ثروت، ارتقاء همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت و بسياري موارد ديگر، اين معاونت را معاونت مباركي ناميدند كه كارهاي بسيار مهم و خوبي را مي‌تواند انجام دهد.

ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجدیدپذیر، در تير ماه 1387 با اهداف فعال کردن کليه منابع موجود انساني و مالي کشور، پرهيز از موازي کاري، شفاف سازي و ايجاد امکان نقد و ارزيابي فعاليت‌ها، تعيين ظرفيت‌هاي موجود در کشور و نهايتاً تجاري‌سازي نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنجير نوآوري در زمينه انرژي‌هاي نو و تجديدپذير تأسيس شده است.

 

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir