پیوندها
صفحه اصلی > درباره ستاد > شورای ستاد 
شورای ستاد

اعضای شورای ستاد به شرح ذیل می‌باشند:

1-      معاون علمی و فناوری رئیس جمهور (رئیس ستاد)؛

2-       وزیر نیرو یا نماینده وی(مدیرعامل ساتبا)؛

3-      وزیر نفت یا نماینده وی (رئیس سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت)؛

4-      وزیر علوم، تحقیقات و فناوری یا معاون مربوطه؛

5-      رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور یا معاون مربوطه؛

6-      رئیس کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی؛

7-      نماینده ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور؛

8-      رئیس مرکز همکاریهای فناوری و نوآوری ریاست جمهوری؛

9-      دو نفر از متخصصان انرژیهای تجدیدپذیر ترجیحاً از انجمنهای علمی، شرکتهای دانشبنیان، تشکلهای صنفی و مراکز تحقیقاتی غیر دولتی مرتبط، به انتخاب رئیس ستاد و یك نفر نماینده حوزوی به مدت چهار سال با حکم رئیس ستاد؛

10-   دبیر ستاد.

تبصره 1: دبیر ستاد به انتخاب رئیس ستاد به مدت 4 سال منصوب میشود.

 

تبصاره 2: به فراخور موضاوع وزرا و رئیس دستگاههای مرتبط با دعوت رئیس ستاد و با حق رأی اجازه حضور خواهند داشت.

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir