پیوندها
صفحه اصلی > درباره ستاد 
درباره ستاد

معرفی ستاد

هدف از تشكيل ستاد: با عنايت به اينكه ايجاد يك نظام توانمند علمی، فناوري و نوآوري از مجموعه سرمايه‌هاي انساني، مراكز و امكانات كشوري براي حركت بسوي چشم انداز بيست ساله مستلزم تعيين و تدوين سياست‌ها و راهبردهاي مربوطه است، لذا تحول و هماهنگي ساختارها، بازتعريف ماموريت‌ها، هم‌افزايي فعاليت‌ها، اصلاح مقررات و رويه‌ها، مرتبط ساختن منابع و تسهيلات مالي كشور به فرصت‌هاي علم و فناوري و نوآوري و در مجموع تكميل چرخه نوآوري ملي ضروري به نظر مي‌رسيد. بدين منظور معاونت محترم علمي و فناوري رئيس‌جمهور در پانزدهم بهمن ماه سال 1385 براساس اصل 124 قانون اساسي و با حكم رئيس‌جمهور محترم ايجاد شد تا از ديدگاهي فرابخشي و بدون تعصبات دستگاهي به اين مهم بپردازد. مقام معظم رهبري در تداوم رهنمودهاي بي‌بديل خود مبني بر تلاش براي نيل به قله علمي جهان، ايجاد نهضت توليد علم، تدوين نقشه جامع علمي كشور، ضرورت هم‌افزايي علم و ثروت، ارتقاء همكاري‌هاي دانشگاه و صنعت و بسياري موارد ديگر، اين معاونت را معاونت مباركي ناميدند كه كارهاي بسيار مهم و خوبي را مي‌تواند انجام دهد.

معاونت علمي فناوري رياست جمهوري اقدام به تشكيل ستادي به نام ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجدید پذیر نموده است تا كارهاي پراكنده‌اي كه در زمينه انرژي‌هاي تجدید پذیر در دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و ديگر مراكز بخش خصوصي كشور انجام مي‌گيرند، تحت پوششي هماهنگ، هم‌راستا گردند.

شروع فعاليت: ستاد توسعه فناوري انرژي‌هاي تجدید پذیر، در تير ماه 1387 با اهداف فعال کردن کليه منابع موجود انساني و مالي کشور، پرهيز از موازي کاری، شفاف سازی و ايجاد امکان نقد و ارزيابی فعاليت‌ها، تعيين ظرفيت‌های موجود در کشور و نهايتاً تجاری سازی نتايج حاصل از تحقيقات به عنوان مهمترين حلقه زنجير نوآوری در زمينه انرژي‌های تجدید پذیر تأسيس شده است.

به منظور استفاده از نظرات كارشناسي صاحبنظران مختلف در زمينه بررسی طرح‌های تحقيقاتی، پيشنهاد سرفصل‌های پژوهشی، تدوين برنامه پژوهشی سالانه و ديگر موضوعات ارجاعی، ستاد توسعه فناوری انرژی‌های تجدید پذیر از خدمات هشت كارگروه مختلف شامل كارگروه‌هاي معين انرژی آب، انرژی باد، انرژی خورشيدي، انرژی زيست توده، انرژی زمين گرمايی، انرژی هيدروژن و پيل سوختی، كارگروه برنامه‌ريزی و سياستگذاری و كارگروه اجرايی استفاده مي‌گردد.

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir