پیوندها
صفحه اصلی > اولویت های ستاد > اولویت های کارگروه انرژی هیدروژن و پیل سوختی 
اولویت های کارگروه انرژی هیدروژن و پیل سوختی

عناوین چهارچوب ها و محور های کارگروه معین انرژي هيدروژن و پيل سوختي 

1. دستیابی به دانش فنی تولید و تخلیص هیدروژن و ساخت نمونه و فناوریهای وابسته بر مبنای گاز طبیعی  با اولویت:

- ریفورمر 

- الکترولیز SOE

- الکترولیز PEM

- خالص ساز هیدروژن 

2. دستیابی به دانش فنی طراحی وساخت سیستم های ذخیره هیدروژن با اولویت:

- هیدرید فلزی

- کامپوزیتی

3. تسلط بر فناوري طراحي وساخت پيل سوختي اكسيد جامد و اجزای آن با اولویت:

- توسعه روش های ساخت، پوشش دهی و تست عملکرد اتصال دهنده های فلزی

-بهینه سازی سل برای دستیابی به چگالی توان بالاتر طولانی مدت و قابلیت مصرف سوخت های جایگزین 

- توسعه سامانه های تست عملکردی تک سل و استک پیل سوختی اکسید جامد 

- توسعه روش های سنتز مواد و اعتبارسنجی مواد مورد استفاده در ساخت اجزای پیل سوختی اکسید جامد 3

4. تسلط بر فناوري طراحي وساخت پيل سوختي پليمري و اجزای آن با اولویت:

- ساخت و بهبود عملکرد اجزا

- ساخت، ارتقاء و بهینه سازی سیستم های پیل سوختی پلیمری

5. طراحی و اجرا سیستم های نمونه کاربردی و توسعه ای هیدروژن و پیل سوختی

6. طراحی و اجرا سیستم های نمونه کاربردی و توسعه ای سامانه های ذخیره انرژی و تلفیق انرژی های تجدید پذیر  

7. حمایت از تدوین استاندارد در حوزه انرژی پیل سوختی و هیدروژن

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir