پیوندها
صفحه اصلی > اولویت های ستاد > اولویت های کارگروه انرژی زیست توده 
اولویت های کارگروه انرژی زیست توده

عناوین چهارچوب ها و محور های کارگروه انرژی زیست توده

 

1. توسعه دانش و فنآوریهای مرتبط با زیست توده و تجاری سازی آنها

2. توانمندی سازی و توسعه زیر ساختهای مرتبط با زیست توده

3. توسعه منابع زیست توده

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir