پیوندها
صفحه اصلی > اولویت های ستاد > اولویت های کارگروه انرژی زمین گرمایی 
اولویت های کارگروه انرژی زمین گرمایی

عنوان چهارچوب ها و محور های کارگروه معین انرژی زمین گرمایی

1 تهیه اطلس و بانک اطلاعاتی انرژی زمین گرمایی در کشور

2 حمایت و راه اندازی واحدهای صنعتی و نیمه صنعتی در گستره کاربردهای انرژی زمین گرمایی در کشور

3 ایجاد زیرساخت در حوزه اکتشاف منابع انرژی زمین گرمایی و پمپ حرارتی زمین گرمایی

4 کمک به تجهیز مراکز علمی، پژوهشی، صنعتی و آزمایشگاه های زمین گرمایی 

5 ساخت تجهیزات و مواد مورد استفاده در مراحل اکتشاف، نصب و راه اندازی، تولید و بهره برداری از منابع انرژی زمین گرمایی و پمپ حرارتی زمین گرمایی

6 توسعه پمپ های حرارتی زمین گرمایی

7 تدوین استانداردها و نرم افزارهای مرتبط با حوزه انرژی زمین گرمایی

8 آموزش، فرهنگ سازی و آگاه سازی در خصوص انرژی زمین گرمایی

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir