پیوندها
صفحه اصلی > اولویت های ستاد > اولویت های کارگروه انرژی آب 
اولویت های کارگروه انرژی آب

 

چهارچوب ها و محورهای حمایتی کارگروه انرژی آب در سال 1394

1 توسعه زیرساخت در تکمیل تجهیزات آزمایشگاه نیروگاه های برق آبی کشور و تهیه اطلس اطلاعاتی نیروگاه های برق آبی

2 دستیابی به دانش فنی و ساخت تجهیزات نیروگاه های برق آبی 

3 توسعه فناوری های مرتبط با آب شیرین کن ها

4 طراحی و ساخت پایلوت توربین آبی با عملکرد در ارتفاع بسیار کم (very low head turbine) جهت نصب در کانال های آب کشاورزی و ... (ارتفاع ریزش کم و دبی زیاد)

5 طراحی و ساخت پایلوت توربین های جریانی (Hydrokinetic) قابل نصب در بستر دریاها یا رودخانه ها با توجه به پتانسیل موجود برق آبی میکرو در کانال ها و سیستم های کشاورزی و کانال های آبیاری

 

©تمامی حقوق متعلق به این سایت و برای معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری محفوظ می باشد.www.isti.ir