اعضای کمیته‌های داوری مقدماتی جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) تعیین شدند

28 خرداد 1393 در پنجمین جلسه کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص):

اعضای کمیته‌های داوری مقدماتی جایزه علمی فناوری پیامبر اعظم(ص) تعیین شدند

در پنجمین جلسه کارگروه علمی جایزه مصطفی (ص)، اعضای کمیته های داوری مقدماتی در حوزه‌های علوم و فناوری زیستی و پزشکی، علوم و فناوری نانو و علوم و فناوری اطلاعات و ارتباطات برای ارزیابی اولیه آثار دريافتي تعیین شدند.