حجم دومین عرضه بورسی نفت ۷۰۰ هزار بشکه است

14 آبان 1397

حجم دومین عرضه بورسی نفت ۷۰۰ هزار بشکه است

هزار بشکه نفت یکشنبه آینده (بیستم آبان ماه) برای دومین بار در بورس عرضه می شود.