ساماندهی شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌های حوزه انرژی تهران

9 آبان 1397

ساماندهی شتابدهنده‌ها و استارتاپ‌های حوزه انرژی تهران

مکانی در غرب تهران و حوالی دانشگاه صنعتی شریف برای راه اندازی مرکز توسعه فناوری‌های انرژی در نظر گرفته شده است تا به زودی شاهد گردهمایی استارتاپ‌ها، شتابدهنده‌ها و شرکت‌های دانش بنیان حوزه انرژی در این مکان باشیم.