وعده اردکانیان برای پر رنگ شدن خصوصی‌ها در تجدیدپذیرها

18 مهر 1397

وعده اردکانیان برای پر رنگ شدن خصوصی‌ها در تجدیدپذیرها

وزیر نیرو با اشاره به اینکه مشکلات نوسانات نرخ ارز بر حوزه تجدیدپذیرها در حال بررسی و حل و فصل است، گفت: با تحقق این مسئله حضور سرمایه‌گذاران در این بخش سرعت بیشتری خواهد گرفت