جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش‌آموزی

27 آذر 1396 دانش آموزی

جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش‌آموزی

سیزدهمین دوره جشنواره بین‌المللی پروژه‌های دانش‌آموزی در اردیبهشت ماه سال 1397 مصادف با هفته معلم در مرکز همایش‌های بین‌المللی دانشگاه شهید بهشتی تهران خواهد بود. یکی از محورهای اصلی این دوره از جشنواره، انرژی‌های تجدیدپذیر می‌باشد.