بیش از 42 میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده به‌دریاچه ارومیه سرریز می‌شود

14 آبان 1397

بیش از 42 میلیون مترمکعب پساب تصفیه‌شده به‌دریاچه ارومیه سرریز می‌شود

مدیرعامل آب و فاضلاب شهری آذربایجان غربی گفت: بیش از 42 میلیون و 900 هزار مترمکعب پساب تصفیه شده به دریاچه ارومیه سرریز می‌شود.