صرفه‌جویی ۱۷ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴با برنامه کارایی انرژی

14 آبان 1397

صرفه‌جویی ۱۷ میلیارد دلاری تا ۱۴۰۴با برنامه کارایی انرژی

رئیس موسسه مطالعات انرژی از توافق با موسسه انرژی آلمان به منظور تدوین «برنامه اجرایی کارایی انرژی» در ایران خبر داد و گفت: پیش‌بینی می‌شود با تدوین این برنامه بالغ بر ۱۷ میلیارد دلار صرفه‌جویی تجمعی انرژی تا پایان سال ۱۴۰۴ محقق شود.