تولید گاز از میدان پارس جنوبی با قطر برابر شد

13 آبان 1397

تولید گاز از میدان پارس جنوبی با قطر برابر شد

سید پیروز موسوی در جمع کارکنان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس در عسلویه با بیان اینکه پارس جنوبی از مناطق بسیار حساس، مهم، قطب انرژی و اقتصادی کشور است اظهار داشت: مدیریت این مجموعه بزرگ تدابیر ویژه‌ای می‌طلبد تا بتوانیم زمینه‌های استمرار تولید در منطقه را فراهم کنیم.