سه الگوی تعرفه‌ای برای اصلاح مصرف برق

13 آبان 1397

سه الگوی تعرفه‌ای برای اصلاح مصرف برق

سخنگوی صنعت برق می گوید: سه الگوی «اصلاح تعرفه ها»، «صدور کارت انرژی» و «تغییرات پله های مصرفی» به عنوان پیشنهادات وزارت نیرو برای اصلاح مصرف برق مطرح شده است