افزایش قیمت برق تجدیدپذیر بعد از ثبات بازار ارز

13 آبان 1397

افزایش قیمت برق تجدیدپذیر بعد از ثبات بازار ارز

معاون وزیر نیرو با اشاره به افزایش بهای خرید تضمینی برق تجدیدپذیر، گفت: هماهنگ با تغییرات بازار ارز، قیمت خرید تصمینی انرژی‌های پاک در کشور نیز افزایش خواهد یافت که به محض ثبات بازار ارز، این تغییرات از سوی وزارت نیرو اعلام خواهد شد.