دشمنان آگاه و دوستان نادان مانع رونق انرژی‌های تجدیدپذیر هستند

18 مهر 1397

دشمنان آگاه و دوستان نادان مانع رونق انرژی‌های تجدیدپذیر هستند

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: ما در زمینه‌ انرژی‌های تجدیدپذیر به یک تحول جدی نیازمندیم و باید قوانینی تصویب شود که باب میل دوستان پوپولیست ما نخواهد بود.