خسارت ۶۰ میلیارد ریالی سیل به تاسیسات برقی استان مازندران

17 مهر 1397

خسارت ۶۰ میلیارد ریالی سیل به تاسیسات برقی استان مازندران

سیلاب بی‌سابقه در مازندران موجب خسارت ۶۰ میلیارد ریالی به تاسیسات برقی این استان شده است.