احتمال دارد بنزین سه نرخی شود.

17 مهر 1397

احتمال دارد بنزین سه نرخی شود.

رییس کمیته نفت کمیسیون انرژی مجلس، گفت:سهمیه بندی بنزین به مصوبه مجلس نیاز دارد و حتی ممکن است سه نرخی شود.