استفاده از موتورسیکلت‌های برقی برای کاهش آلودگی اجباری می‌شود

1 خرداد 1397

استفاده از موتورسیکلت‌های برقی برای کاهش آلودگی اجباری می‌شود

مردم اگر بدانند که هر موتورسیکلتی که در سطح شهر روشن می‌شود چه مقدار آلودگی و تبعات منفی زیست محیطی برای خودشان و دیگران دارد قطعاً تغییر رفتار خواهند داد.