مقایسه هزینه بهره برداری از نیروگاه بادی یا خورشیدی با یک واحد زغال سنگ

9 دی 1396

مقایسه هزینه بهره برداری از نیروگاه بادی یا خورشیدی با یک واحد زغال سنگ

ساخت یک واحد جدید نیروگاه بادی یا خورشیدی هزینه کمتری از بهره برداری از یک واحد قدیمی زغال سنگ دارد.