نخستین رویداد استارتاپی پسماند و محیط‌زیست برگزار می‌شود

26 دی 1396 با حمایت پارک فناوری پردیس معاونت علمی؛

نخستین رویداد استارتاپی پسماند و محیط‌زیست برگزار می‌شود

نخستین رویداد استارتاپی پسماند و محیط‌زیست با شعار «آیندت رو دور نریز» با حمایت پارک فناوری پردیس معاونت علمی4 تا 6 بهمن ماه برگزار می‌شود.