سومین نشست هم اندیشی برنامه ملی آینده نگاری انرژی

13 دی 1396 رویداد

سومین نشست هم اندیشی برنامه ملی آینده نگاری انرژی

سومین نشست هم اندیشی برنامه ملی آینده نگاری انرژی گذار انرژی و فرصت کسب و کارهای استارت آپی