آغاز به‌کار نمایشگاه صنعت حفاری از سوم دی‌ماه

29 آذر 1396

آغاز به‌کار نمایشگاه صنعت حفاری از سوم دی‌ماه

پانزدهمین نمایشگاه تخصصی ساخت تجهیزات صنعت حفاری از سوم دی‌ماه‌ در اهواز آغاز به‌کار می‌کند.