اثرات جنگ اقتصادی چین و آمریکا بر شرکت تسلا

22 اردی بهشت 1397

اثرات جنگ اقتصادی چین و آمریکا بر شرکت تسلا

الون ماسک مدیر شرکت تسلا معتقد است که اقتصاد چین به اندازه‌ای رشد خواهد کرد که بر آمریکا مخصوصاً در فروش خودروهای الکتریکی پیشی خواهد گرفت.