تکمیل واحد اول نیروگاه براخا در ابوظبی امارات

17 اردی بهشت 1397

تکمیل واحد اول نیروگاه براخا در ابوظبی امارات

تکمیل واحد اول نیروگاه براخا در ابوظبی امارات با حضور رئیس‌جمهور کره جنوبی و ولیعهد امارات جشن گرفته شد.