انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر در ایالت کالیفرنیا

22 فروردین 1397

انقلاب انرژی‌های تجدیدپذیر در ایالت کالیفرنیا

کالیفرنیا با 39 میلیون جمعیت به تنهایی ششمین اقتصاد بزرگ دنیا است و بالاتر از کشورهایی مانند فرانسه و هند قرار دارد و GDP آن