آزاد سازی حفاری فراساحلی در آمریکا

17 بهمن 1396

آزاد سازی حفاری فراساحلی در آمریکا

دولت ترامپ قصد دارد حفاری در همه مناطق فراساحلی آمریکا را مجاز اعلام کند.