تفاهمنامه آرامکو عربستان و شرکت Gryphon برای سرمایه گذاری مشترک

17 بهمن 1396

تفاهمنامه آرامکو عربستان و شرکت Gryphon برای سرمایه گذاری مشترک

آرامکو عربستان اخیرا برای سرمایه گذاری در تکنولوژی های نوین تکمیل و ابزارآلات درون چاهی شرکت گرایفن (Gryphon) با این شرکت تفاهم نامه همکاری امضا کرد.