غرامت 3 میلیارد دلاری Petrobras به سرمایه‌گذاران آمریکایی

16 بهمن 1396

غرامت 3 میلیارد دلاری Petrobras به سرمایه‌گذاران آمریکایی

شرکت انرژی دولتی Petrobras برزیل، برای جبران ضرر سرمایه‌گذاران آمریکایی که به دنبال افشای رسوایی فساد گسترده و ریزش ارزش بازار این غول نفتی پولشان را از دست دادند، با پرداخت غرامت ۲.۹۵ میلیارد دلاری موافقت کرد.