بازار آزاد انرژی حلقه‌ی مفقوده‌ی توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی در کشور

17 اردی بهشت 1399

بازار آزاد انرژی حلقه‌ی مفقوده‌ی توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی در کشور

مطابق آمار بانک جهانی، سرانه مصرف انرژی در ایران شصت درصد از میانگین سرانه مصرف انرژی در دنیا بالاتر است و در سند ملي راهبرد انرژي كشور مصوب ۲۸/۴/۱۳۹۶ هيأت وزيران، بالا بودن شدت انرژي و پايين بودن بهره‌وري انرژي در ايران در مقايسه با كشورهاي همتراز به عنوان اصلی‌ترین چالش انرژی کشور معرفی شده‌است. پس قاعدتا باید بازار گسترده‌تری در اختیار شرکتها و فعالان حوزه انرژی قرار داشته باشد. اما چرا اینگونه نیست؟!