پنج حوزه اصلی در بخش انرژی که باید در دوره پساکرونا مورد توجه قرار گیرد

25 فروردین 1399 به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA

پنج حوزه اصلی در بخش انرژی که باید در دوره پساکرونا مورد توجه قرار گیرد

به گزارش آژانس بین‌المللی انرژی IEA، سیستم انرژی هر کشور ویژگی های خاص خود را دارد و منابع عمومی موجود در آنها باید متناسب با همان موقعیت ها استفاده شود. اما دولتها می‌توانند اقدامات خود را در پنج حوزه اصلی اجرایی کنند. افزایش بهره‌وری انرژی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی دو حوزه دارای اهمیت بیشتر در کشور ایران است.