رويداد ايده تا اجرا در حوزه مديريت مصرف برق

22 اسفند 1398 در راستای برنامه پیک سایی تابستان 1399 برگزار می‌شود:

رويداد ايده تا اجرا در حوزه مديريت مصرف برق

رويداد ايده تا اجرا در حوزه مديريت مصرف برق در بستر فضاي مجازي و به صورت غير حضوری با همكاري حوزه توسعه زیست بوم نوآوری انرژی معاونت علمي و فن آوري رياست جمهوري و شركت توانير و به همت شركت توزيع نيروي برق شهرستان مشهد و همكاري مركز شتاب ايده اجرا مي شود.