نخستین رویداد

19 بهمن 1398 در راستای توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی

نخستین رویداد "توسعه فناوری در صنعت برق" به همت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برگزار می‌گردد

در این رویداد 2 روزه که در تاریخ 5 و 6 اسفند ماه 1398 در محل صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری برگزار می شود، بخشی از نیازمندی های صنعت برق کشور در حوزه های "تولید، انتقال و توزیع" معرفی خواهند شد و شرکت ها و فناورانی که بهترین پیشنهادها و راهکارهای فناورانه را برای حل مسائل مطروحه ارائه نمایند، فرصت همکاری تجاری با شرکت های زیرمجموعه وزارت نیرو را خواهند یافت.