تفاهم‌نامه همکاری در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری حوزه آب و برق امضا شد

29 دی 1398

تفاهم‌نامه همکاری در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری حوزه آب و برق امضا شد

در راستای توسعه زیست‌بوم نوآوری و فناوری و تولید محصولات «ایران ساخت» در حوزه آب و برق، تفاهم‌نامه همکاری بین معاونت علمی و وزارت نیرو امضا شد. با همکاری ستاد توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی، پارک پردیس، توانیر و ساتکاب برنامه‌ی همکاری مشترک میان وزارت نیرو و معاونت علمی تدوین و در این راستا تفاهم‌نامه‌ی همکاری میان وزیر نیرو و معاون علم و فناوری ریاست جمهوری امضا شد.