فراخوان مجله ایران اکونومی به مناسبت بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر (ایران الکامپ ۲۰۱۹)

9 تیر 1398

فراخوان مجله ایران اکونومی به مناسبت بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی الکترونیک و کامپیوتر (ایران الکامپ ۲۰۱۹)

قابل توجه شرکت ها و سازمان ها : شماره اختصاصی مجله ایران اکونومی به مناسبت الکامپ 2019 منتشر خواهد شد