مصرف برق در کشور پنج درصد افزایش یافت

12 خرداد 1398

مصرف برق در کشور پنج درصد افزایش یافت

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی توانیر با تاکید بر اینکه اوج مصرف برق کشور تاکنون به ۴۷ هزار و ۴۰۰ مگاوات رسیده است، گفت: مصرف برق امسال حدود چهار تا پنج درصد و در برخی مناطق تا ۱۲ درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.