36 مگاوات نیروگاه خورشیدی در غرب کشور احداث می‌شود

7 خرداد 1398

36 مگاوات نیروگاه خورشیدی در غرب کشور احداث می‌شود

احداث 36 مگاوات نیروگاه خورشیدی در غرب کشور از جمله برنامه‌های شرکت برق منطقه‌ای غرب در سال رونق تولید اعلام شد.