الزام تمامی نیروگاه‌های کشور به استفاده از پساب تصفیه‌ شده/ اولویت با واحدهای دارای برج‌ خنک‌کننده مرطوب است

5 خرداد 1398

الزام تمامی نیروگاه‌های کشور به استفاده از پساب تصفیه‌ شده/ اولویت با واحدهای دارای برج‌ خنک‌کننده مرطوب است

معاون راهبری تولید شرکت تولید نیروی برق حرارتی با اشاره به استراتژی این شرکت برای استفاده از پساب تصفیه شده در تمامی نیروگاه‌های کشور، گفت: این طرح هم اکنون به‌صورت پایلوت در نیروگاه شهید مفتح همدان در حال اجراست و بیش از 85 درصد آب مورد نیاز این واحد از پساب تامین می‌شود.