کارخانه نوآوری تبریز راه اندازی می‌شود

13 بهمن 1397

کارخانه نوآوری تبریز راه اندازی می‌شود

کارخانه نوآوری تبریز با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و با همکاری استانداری آذربایجان شرقی در سال آینده راه اندازی می شود.