ایران به بازیگر بین‌المللی در عرصه تولید محصولات نیروگاهی تبدیل شد

9 بهمن 1397

ایران به بازیگر بین‌المللی در عرصه تولید محصولات نیروگاهی تبدیل شد

یک شرکت دانش بنیان ایرانی، در تابستان سال ۷۸ تاسیس شد و تولید توربین‌های بزرگ گازی خود را از اواخر سال ۸۰ آغاز کرد. از آن زمان تاکنون و به منظور پوشش نیاز رو به رشد داخلی و خارجی به این محصولات، تاسیسات و ظرفیت کارخانه افزایش یافت و به ۴۰ واحد در سال رسید.