فراخوان شرکت های برق منطقه ای تهران و برخی شهرهای دیگر برای مشارکت در اجرای طرح پیک سایی

12 خرداد 1399 با حمایت حوزه توسعه زیست بوم نوآوری انرژی معاونت علمی:

فراخوان شرکت های برق منطقه ای تهران و برخی شهرهای دیگر برای مشارکت در اجرای طرح پیک سایی

در راستای آئین‌نامه پیک سایی تابستان 1399 توانیر، شرکتهای توزیع نیروی برق تهران بزرگ، شهرستان اصفهان، استان کردستان، استان خراسان جنوبی، غرب مازندران، و استان سیستان و بلوچستان در نظر دارند از شرکتهای خدمات مشاوره و سایر شرکتهایی که تجربه کاری در پروژه های مشاوره در خصوص کاهش پیک برق مشترکین برق دارند، برای انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی بار دعوت به همکاری نمایند.