از طرح‌های نوآورانه و فناورانه حوزه انرژی در ساختمان حمایت می‌شود

7 خرداد 1399

از طرح‌های نوآورانه و فناورانه حوزه انرژی در ساختمان حمایت می‌شود

در جهت حمایت از طرح‌های نوآورانه حوزه ساختمان، از کلیه فعالان حوزه انرژی و محیط زیست، کارشناسان، خبرگان و استارتاپ‌های فعال در حوزه انرژی دعوت می‌شود در فراخوان ارسال طرح‌های نوآورانه و فناورانه حوزه انرژی در ساختمان شرکت کنند.