نخستین ساختمان انرژی نزدیک‌به‌صفر محل استقرار فعالین زیست‌بوم نوآوری انرژی خواهد شد.

21 اردی بهشت 1399 دستیار توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاون علمی و فناوری رییس جمهوری:

نخستین ساختمان انرژی نزدیک‌به‌صفر محل استقرار فعالین زیست‌بوم نوآوری انرژی خواهد شد.

پروژه احداث ساختمان انرژی نزدیک به صفر در ناحیه نوآوری شریف nearly Zero) (Energy Building، به کارفرمایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری آغاز به کار کرده است. ارتقای سطح آگاهی مهندسین و سازندگان کشور، از جمله اهداف مجریان ساخت این مرکز است.