«نابازار» یا «شبه‏ بازار» به جای «بازار» در بخش انرژی کشور

13 اردی بهشت 1399

«نابازار» یا «شبه‏ بازار» به جای «بازار» در بخش انرژی کشور

از حدود ۱۷۰۰ میلیارد بشکه نفت موجود در سیاره‏ی زمین، ۱۶۰ میلیارد بشکه ‏ی آن، و از ۱۹۰ میلیارد متر مکعب گاز طبیعی موجود در این سیاره، ۳۳ میلیارد متر مکعب آن، متعلق به کشور ایران است. به بیان ساده، ایران، مالک ۹ درصد کل منابع نفتی و ۱۷.۵درصد کل منابع گازی جهان هستند. تردیدی نیست که رویکرد اقتصادی مطلوب‏ تر این بود که دولت به نمایندگی از همه مردم و ذی نفعان، یعنی همان صاحبان منابع نفت و گاز، کلیه‎ ی عملیات اکتشاف، حفاری، استخراج، استحصال، فرآوری، پالایش، پخش و غیره را به پیمانکاران بخش خصوصی (واقعی) واگذار می ‎کرد و عرصه را برای خلق نوآوری و بهره برداری منابع انرژی با بالاترین راندمان مهیا می کرد.