جهش و رشد ظرفیت تجدیدپذیرها در سال 2019 پیامی روشن در زمینه آینده سبد انرژی کشورها

25 فروردین 1399

جهش و رشد ظرفیت تجدیدپذیرها در سال 2019 پیامی روشن در زمینه آینده سبد انرژی کشورها

براساس اطلاعات جدید منتشر شده توسط آژانس بین المللی انرژی های تجدید پذیر (IRENA) در 6 آوریل 2020 ( 18 فروردین 1399)، ظرفیت تولید برق از انرژی تجدید پذیر در سال 2019 حدود 176 گیگاوات در سطح جهان اضافه شده است که در مقایسه با برنامه تعیین شده در سال 2018 که 179 گیگاوات بوده معادل 90 درصد برنامه تحقق یافته است.