ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به ۸۸۵ مگاوات رسید

13 فروردین 1399 سهم انرژی خورشیدی در تجدیدپذیرهای ایران ۴۴ درصد شد

ظرفیت نیروگاه های تجدیدپذیر به ۸۸۵ مگاوات رسید

ظرفیت درحال بهره برداری نیروگاه های تجدیدپذیر کشورمان در آخرین ماه سال ۹۸ به رقم ۸۸۵ مگاوات رسید و سهم انرژی خورشیدی در تجدیدپذیرهای ایران ۴۴ درصد شد.