توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1398

13 فروردین 1399 گزارش عملکرد

توسعه زیست بوم نوآوری حوزه انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1398

احداث نخستین مرکز نوآوری آب، محیط زیست و انرژی آما، طرح توان افزایی دانشجویان و دانش آموختگان حوزه انرژی (باتوان)، حمایت از ساخت نخستین ساختمان انرژی نزدیک به صفر، پروژه ایجاد بازار بهینه سازی انرژی و محیط زیست، ادامه همکاری با وزارت محیط زیست آلمان و دریافت فاند مالی در احداث دو آزمایشگاه تخصصی انرژی در دانشگاه های کشور، بخشی از اقدامات انجام گرفته توسط حوزه توسعه زیست بوم نوآوری انرژی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در سال 1398 بود.