حاشیه‌های پررنگ شیوع ویروس کرونا و سقوط آزاد قیمت جهانی نفت

20 اسفند 1398

حاشیه‌های پررنگ شیوع ویروس کرونا و سقوط آزاد قیمت جهانی نفت

ویروس کرونا، علاوه بر دغدغه‌های مرتبط با سلامتی انسان‌ها، حاشیه‌های دیگری بر زندگی جامعه بشری ایجاد کرده است که اهمیت برخی از این حواشی به پررنگی خود متن مصیبت می‌تواند باشد. مهمترین موضوع پس از بخش بهداشت و سلامت، به آسیبهای اقتصادی ناشی از شیوع این ویروس برمی‌گردد.